Βιωσιμότητα στις επιχειρήσεις και προστασία των κοινοτήτων

Τι σημαίνει για εμάς η εταιρική ευθύνη
Η εταιρική υπευθυνότητα βρίσκεται στο επίκεντρο του τρόπου με τον οποίο βοηθάμε τους πελάτες μας να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους, προστατεύοντας παράλληλα τους ανθρώπους, τις κοινότητες και το περιβάλλον. Σημαίνει καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων και ανταπόδοση στην κοινωνία. Συνδυάζοντας το πάθος μας με την προηγμένη τεχνογνωσία, σχεδιάζουμε και παραδίδουμε παγκόσμιες λύσεις για συνεργάτες και κοινότητες, ώστε να προστατεύουμε ό,τι έχει σημασία, όταν έχει σημασία.

Παράλληλα με τη δέσμευσή μας να συμμετέχουμε στη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου κόσμου, ο δείκτης ανάπτυξης της AXA βοηθά τις ομάδες και τους υπαλλήλους μας να κάνουν τις δράσεις μας πιο συγκεκριμένες. Ο δείκτης αυτός διαμορφώνεται γύρω από 7 βασικές δεσμεύσεις και όλοι οι σχετικοί στόχοι και σκοποί επωφελούνται από τους δικούς τους δείκτες απόδοσης. Ως εκ τούτου, ακολουθώντας τον σκοπό της AXA να "ενεργεί για την ανθρώπινη πρόοδο προστατεύοντας αυτό που έχει σημασία", ο δείκτης αποτελεί μια σωστή ένδειξη του αντίκτυπου της στρατηγικής βιωσιμότητας του Ομίλου. Ως ασφαλιστής, ως επενδυτής και ως εταιρεία που επιδιώκει να είναι υποδειγματική, η AXA είναι αποφασισμένη να επιτύχει κάθε έναν από τους στόχους σχετικά με το κλίμα και την προστασία χωρίς αποκλεισμούς και οι οποίοι καλύπτονται από το στρατηγικό μας σχέδιο "Driving Progress 2023". 

Στην AXA Partners, συμμετέχουμε πλήρως για να διασφαλίσουμε ότι οι επιχειρηματικοί μας εταίροι επωφελούνται επίσης από τα θετικά αποτελέσματα αυτής της στρατηγικής.  

man with little wind turbine

Οι αξίες μας

Η βασική μας αξία, "One AXA", σημαίνει ότι συγκεντρώνουμε τους καλύτερους πόρους και την καλύτερη τεχνογνωσία της εταιρείας παγκοσμίως για κάθε έργο. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να προσφέρουμε τις καινοτόμες λύσεις που χρειάζεστε για να βοηθήσετε τους πελάτες σας να αντιμετωπίσουν τις κρίσιμες προκλήσεις τους. Θάρρος, ακεραιότητα και πρώτα ο πελάτης: οι αξίες μας σάς επιτρέπουν επίσης να αναπτυχθείτε ως μια πιο υπεύθυνη εταιρεία.

men in solar panel field

Συμβολή στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής

Στην AXA Partners, ενδιαφερόμαστε πολύ για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην κοινωνία και το περιβάλλον. Στο πλαίσιο των δεσμεύσεών μας για εταιρική και περιβαλλοντική υπευθυνότητα, ο Όμιλος AXA επενδύει σε πράσινους πόρους, απαλλάσσεται από ρυπογόνες βιομηχανίες, και προσπαθεί να αναπτύξει πιο πράσινα προϊόντα. Διαχειριζόμαστε επίσης το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα και δεσμευόμαστε να μειώσουμε τις εκπομπές CO2 με στόχους που καλύπτουν την ενέργεια, τα επαγγελματικά ταξίδια, το νερό, το χαρτί και τα απόβλητα.

Για το σκοπό αυτό, παρακολουθούμε τις ετήσιες περιβαλλοντικές μας επιδόσεις, οι οποίες μας επιτρέπουν να παρακολουθούμε το άμεσο και έμμεσο περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα. Τα μέλη της ομάδας μας και οι συνεργάτες μας ενθαρρύνονται να συμμετέχουν επίσης στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής: χάρη στην AXA Climate Academy, διασφαλίζουμε ότι όλοι συμφωνούν όσον αφορά το κλίμα.

work group congratulate

Κοινωνικές ανισότητες και συμπερίληψη

Είτε πρόκειται για την προώθηση της ισότητας των φύλων σε ανώτερους ηγετικούς ρόλους είτε για τη βελτίωση της ένταξης εργαζομένων με αναπηρία, θεωρούμε ότι η καταπολέμηση των κοινωνικών ανισοτήτων αποτελεί μέρος του ρόλου μας ως κοινωνικά υπεύθυνη εταιρεία. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να καταβάλλουμε ιδιαίτερες προσπάθειες για την πρόσληψη προσωπικού, καθώς και να διασφαλίσουμε την προσβασιμότητα των χώρων μας (φυσικών και εικονικών). Θέλουμε επίσης να διασφαλίσουμε ότι οι λύσεις μας είναι όσο το δυνατόν πιο προσιτές και χωρίς αποκλεισμούς, βρίσκοντας νέους τρόπους για να προσεγγίσουμε πληθυσμούς που συνήθως δεν έχουν πρόσβαση στην παραδοσιακή ασφάλιση και ανταποκρινόμενοι στις ειδικές ανάγκες των πελατών μας. Η προστασία των ανθρώπων και η ενίσχυση των ευκαιριών τους βρίσκεται στο επίκεντρο όλων όσων κάνουμε.

united children's hands

Ανταπόδοση στην κοινωνία

Δεν αρκεί να προσφέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες στους αποκλεισμένους. Πιστεύουμε επίσης ακράδαντα στην ανταπόδοση στην κοινωνία με την ευρύτερη έννοια. Οι εργαζόμενοί μας συμμετέχουν με ενθουσιασμό στην εταιρική φιλανθρωπία και τον εθελοντισμό, προσφέροντας το χρόνο και τις δεξιότητές τους με πάθος σε καίρια κοινωνικά έργα με το πρόγραμμα AXA Hearts in Action. Οι συνεισφορές τους περιλαμβάνουν δράσεις για την τοπική κοινότητα που κυμαίνονται από την ευαισθητοποίηση για τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη έως την εκπαίδευση των εργαζομένων όσον αφορά τα μηδενικά απόβλητα. Μέσω αυτών των πρωτοβουλιών, θέλουμε να ενισχύσουμε την αλληλεγγύη βοηθώντας ιδιώτες, επιχειρήσεις και κοινωνίες να αναπτυχθούν και να ευημερήσουν.

Μια μακρά ιστορία ποιοτικών και προσεγμένων υπηρεσιών

Δραστηριοποιούμαστε εδώ και πολύ καιρό. Η ιστορία μας μετρά σχεδόν 60 χρόνια, από τότε που δημιουργήθηκε η πρώτη εταιρεία παροχής ταξιδιωτικής βοήθειας που προσέφερε υπηρεσίες ιατρικού επαναπατρισμού. Αυτό το πρωτοποριακό πνεύμα συνεχίστηκε το 2015 με τη δημιουργία της AXA Partners. Σήμερα, η υπηρεσία Credit and Lifestyle Protection βοηθά τους ανθρώπους να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις, διατηρώντας παράλληλα το βιοτικό τους επίπεδο ακόμη και σε αντίξοες συνθήκες. Ομοίως, παρέχουμε επίσης βοήθεια σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μερικές φορές στην άλλη άκρη του κόσμου, στους πελάτες των επιχειρηματικών μας εταίρων. Μέσω της συνεχούς καινοτομίας, στοχεύουμε σε σύγχρονες λύσεις για την παροχή βοήθειας και την προστασία της αποπληρωμής πιστωτικής κάρτας σε συνεργάτες και πελάτες μας. Είτε χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη στις υπηρεσίες οδικής βοήθειας είτε παρέχουμε ψηφιακά εργαλεία για την ασφάλεια των ταξιδιών, έχουμε ως αποστολή να θέτουμε την τεχνολογία και την τεχνογνωσία στην υπηρεσία των πελατών μας.

Axa employees in the desert

AXA Hearts in Action

Οι εργαζόμενοί μας μπορούν να στηρίξουν τις τοπικές τους κοινότητες μέσω του AXA Hearts in Action, ενός παγκόσμιου προγράμματος εθελοντισμού που δρα κυρίως στους τομείς του αποκλεισμού, της πρόληψης κινδύνων και της προστασίας του περιβάλλοντος.  

Επιπλέον, κάθε χρόνο, η "AXA Week for Good" σκοπεύει να παρέχει σε όλους τους ενδιαφερόμενους την ευκαιρία να αναπτύξουν τις γνώσεις τους σχετικά με το CSR και να ανακαλύψουν τους πολλούς τρόπους με τους οποίους μπορούν να συμμετάσχουν ως εθελοντές. Κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας, οι υπάλληλοί μας προσφέρουν χρόνο ή/και πόρους για να βοηθήσουν τοπικές φιλανθρωπικές οργανώσεις και καλούς σκοπούς. Αυτή η ειδική εκδήλωση τιμά τη συνεχή δέσμευση των εθελοντών.