Υποστήριξη Μάρκετινγκ

Σήμερα, οι πελάτες χρησιμοποιούν πολλαπλά κανάλια αλληλεπίδρασης με τις εταιρείες και θέλουν να μπορούν να επιλέγουν τον τρόπο με τον οποίο κάνουν τις συναλλαγές τους μαζί σας. Ορισμένοι πελάτες μπορεί να προτιμούν την προσωπική επαφή για συγκεκριμένους τύπους συναλλαγών, άλλοι μπορεί να προτιμούν το τηλέφωνο, ενώ σε ολοένα και περισσότερες χώρες το διαδίκτυο έχει αναδειχτεί ως το βασικό κανάλι επικοινωνίας για τους πελάτες. Επίσης, γρήγορα αναπτύσσεται η κινητή τεχνολογία και σε μερικές χώρες έχει γίνει καθημερινό κομμάτι των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Η ομάδα Υποστήριξης Μάρκετινγκ κατανοεί σε βάθος τους πελάτες σας, τα προϊόντα σας και τα κανάλια επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται στην αγορά σας. Συνδυάζουμε αυτήν την εξειδίκευση για να σας βοηθήσουμε να αναπτύξετε τις δραστηριότητές σας:

  • Εμβάθυνση σχέσεων με υφιστάμενους πελάτες
  • Πρόσβαση σε πελάτες μέσα από νέα κανάλια
  • Διαφοροποίηση των προσφερόμενων προϊόντων σας
  • Διείσδυση σε νέες κατηγορίες πελατών και αγορές.
Μάθετε περισσότερα σχετικά με το Υποστήριξη Μάρκετινγκ

Έτοιμοι να ξεκινήσετε?