Προστασία Εταιρικών

Προστατεύει τις επενδύσεις των εταιρειών σε εξοπλισμό και την αδυναμία αποπληρωμής των επιχειρηματικών δανείων

GAP Εξοπλισμού (Εγγύηση Αξίας)

Ο θάνατος ή η ανικανότητα για εργασία λόγω ασθένειας ή ατυχήματος ενός σημαντικού εργαζόμενου μπορεί να οδηγήσει μια επιχείρηση σε σοβαρές οικονομικές δυσκολίες. Οι ιδιοκτήτες της εταιρείας ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν τις προσωπικές τους οικονομίες ή άλλα περιουσιακά στοιχεία για να αποπληρώσουν τα ανεξόφλητα επιχειρηματικά δάνεια.

Η Προστασία Εταιρικού Δανείου εξασφαλίζει τη μηνιαία αποπληρωμή του δανείου σε περίπτωση ατυχήματος, ασθένειας, μόνιμης ολικής ανικανότητας, σοβαρής ασθένειας ή θανάτου μέχρι και τεσσάρων προκαθορισμένων ατόμων.

Οι εταιρείες εξασφαλίζουν την ομαλή αποπληρωμή του δανείου τους και την αντιμετώπιση των υποχρεώσεών τους σε μια περίοδο αστάθειας, χωρίς οικονομικό κόστος ή ενδεχόμενα προβλήματα ρευστότητας. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά είναι τα παρακάτω:

 • Κάλυψη δανείου
 • Κάλυψη Μακροπρόθεσμης μίσθωσης
 • Κάλυψη Χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)
 • Κάλυψη Εξοπλισμού γραφείου
 • Κάλυψη Προϊόντων πληροφορικής
Uomo in aeroporto con carrello bagagli

Προστασία Εταιρικών Δανείων

Ο θάνατος ή η ανικανότητα για εργασία λόγω ασθένειας ή ατυχήματος ενός σημαντικού εργαζόμενου μπορεί να οδηγήσει μια επιχείρηση σε σοβαρές οικονομικές δυσκολίες. Οι ιδιοκτήτες της εταιρείας ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν τις προσωπικές τους οικονομίες ή άλλα περιουσιακά στοιχεία για να αποπληρώσουν τα ανεξόφλητα επιχειρηματικά δάνεια. Η Προστασία Εταιρκού Δανείου εξασφαλίζει τη μηνιαία αποπληρωμή του δανείου σε περίπτωση ατυχήματος, ασθένειας, μόνιμης ολικής ανικανότητας, σοβαρής ασθένειας ή θανάτου μέχρι και τεσσάρων προκαθορισμένων ατόμων.

Οι εταιρείες εξασφαλίζουν την ομαλή αποπληρωμή του δανείου τους και την αντιμετώπιση των υποχρεώσεών τους σε μια περίοδο αστάθειας, χωρίς οικονομικό κόστος ή ενδεχόμενα προβλήματα ρευστότητας.

Τα βασικά χαρακτηριστικά είναι τα παρακάτω:

 • Ορίζονται μέχρι και 4 εργαζόμενοι
 • Κάλυψη Σημαντικών Εργαζόμενων (Keyman Insurance)
 • Κάλυψη Ατυχήματος ή Ασθένειας
 • Κάλυψη Σοβαρών Ασθενειών
 • Νοσοκομειακή Περίθαλψη
 • Μόνιμη Ολική Ανικανότητα
 • Ασφάλιση Ζωής

Έτοιμοι να ξεκινήσετε?