Κλάδος & Κανονιστική Συμμόρφωση

Η συνεχής μεταβολή των διατάξεων της νομοθεσίας και του κανονιστικού πλαισίου εξακολουθεί να επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο κλάδος μας. Φροντίζουμε ώστε να παραμένετε ενήμεροι σχετικά με τις νέες διατάξεις και τις νέες τάσεις σε διεθνές επίπεδο.

Παρακολουθούμε στενά και προορατικά τις νέες ρυθμίσεις σε διεθνές και εθνικό επίπεδο σε συνεργασία με τις κανονιστικές/εποπτικές αρχές, τα επαγγελματικά σωματεία και άλλα εμπλεκόμενα μέρη, με σκοπό την έγκαιρη και αποτελεσματική υιοθέτηση των σχετικών ρυθμίσεων. Μοιραζόμαστε με εσάς αυτές τις πληροφορίες και την εμπειρία μας, στο πλαίσιο των υπηρεσιών που σας παρέχουμε.

Κανονιστική Συμμόρφωση

Οι νομοθετικές διατάξεις/ το κανονιστικό πλαίσιο περί των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών μεταβάλλονται και εξελίσσονται διαρκώς. Η AXA δραστηριοποιείται σε πολλές χώρες και ηπείρους και επιδιώκει να διασφαλίζει ότι το προσωπικό της συμμορφώνεται με τις υφιστάμενες διατάξεις και το σχετικό πλαίσιο της κάθε χώρας στην οποία δραστηριοποιείται.

Το τμήμα Κανονιστικής Συμμόρφωσης της AXA συνεργάζεται στενά με τα άλλα τμήματα της εταιρείας προκειμένου να διασφαλίσει ότι πιθανοί κίνδυνοι μη συμμόρφωσης εντοπίζονται και αντιμετωπίζονται κατάλληλα μέσω των σχετικών προγραμμάτων. Σε αυτά περιλαμβάνεται η τακτική εκπαίδευση σε θέματα συμμόρφωσης, η παρακολούθηση της κατάστασης συμμόρφωσης και η παροχή συμβουλών σχετικά με τις υφιστάμενες και τις επερχόμενες διατάξεις της νομοθεσίας/ του κανονιστικού πλαισίου και τις αρχές κανονιστικής συμμόρφωσης.
 

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το Κλάδος & Κανονιστική Συμμόρφωση

Έτοιμοι να ξεκινήσετε?