Σημείωμα Νομικού Περιεχομένου

Το υλικό του παρόντος διαδικτυακού τόπου έχει αναρτηθεί μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και καλύπτει μια σειρά από επιμέρους ζητήματα σχετικά με ασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες. Παρόλο που ορισμένες πληροφορίες ενδέχεται να καλύπτουν θέματα φορολογικά, νομικά, λογιστικά ή άλλα σχετικά, ούτε η AXA ούτε οι συγγενείς της εταιρείες που παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες έχουν ως αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με τα ανωτέρω θέματα. Επιπλέον, τυχόν συμβουλές αναφορικά με τα ανωτέρω ζητήματα πρέπει να είναι εξατομικευμένες, ώστε να ταιριάζουν στις συγκεκριμένες συνθήκες. Συνεπώς, σας συστήνουμε να συμβουλευτείτε τους δικούς σας συμβούλους, προκειμένου να ελέγξετε τις επιμέρους νομικές, φορολογικές, λογιστικές ή επενδυτικές παραμέτρους οποιωνδήποτε πληροφοριών αναρτώνται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, και πως αυτές ενδέχεται να επηρεάσουν την περίπτωσή σας.

Ο ΠΑΡΟΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΦΥΣΙΚΟ Η ΝΟΜΙΚΟ, ΣΕ ΧΩΡΑ ΟΠΟΥ Η ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΜΕ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ Η ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. Η ΘΕΣΗ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ Ή Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ, ΔΕ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ AXA ΠΡΟΣ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ Η ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΥΤΕΣ, ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΟΠΟΥ Η ΘΕΣΗ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ, ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που εμφανίζονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο διατίθενται μόνο στην Ελλάδα και υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

AXA είναι η εμπορική ονομασία της Financial Assurance Company Limited ("FACL") (Καταχωρημένη στην Αγγλία με αρ. 4873014) και της Financial Insurance Company Limited ("FICL") (Καταχωρημένη στην Αγγλία με αρ. 1515187). Οι ανωτέρω εταιρείες έχουν αδειοδοτηθεί από την Προληπτική Κανονιστική Αρχή (Prudential Regulation Authority) και εποπτεύονται από την Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς (Financial Conduct Authority) και την Προληπτική Κανονιστική Αρχή (Prudential Regulation Authority). Ο αριθμός μητρώου της Financial Assurance Company Limited είναι 229586 και της Financial Insurance Company Limited 202639.

Τα μόνα προϊόντα τα οποία παρέχουν η FICL και η FACL είναι αυτά των ασφαλιστικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε χώρες μέλη της Ε.Ε., καθώς και στη Νορβηγία και στην Ελβετία. Οι κατωτέρω ασφαλιστικές εταιρείες ενδέχεται να μην παρέχουν πληροφορίες ή υπηρεσίες, ή να μην σχετίζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με τον παρόντα διαδικτυακό τόπο.

Η FICL και η FACL είναι μέλη του Προγράμματος Αποζημίωσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (Financial Services Compensation Scheme) το οποίο έχει συσταθεί βάσει της Πράξης περί Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Αγορών του 2000 (Financial Services and Markets Act 2000) καθώς και μέλη  της Ένωσης Βρετανικών Ασφαλιστικών Εταιρειών (Association of British Insurers).

Επιπλέον, η FICL και η FACL είναι μέλη της Υπηρεσίας Οικονομικής Διαμεσολάβησης (Financial Ombudsman Service).

H Financial Insurance Company Limited δραστηριοποιείται στην Ελλάδα μέσω υποκαταστήματος, το οποίο έχει εγγραφεί στο μητρώο του Υπουργείου Ανάπτυξης με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 123769960001. Διεύθυνση εγκατάστασης του υποκαταστήματος: Οδός Κουμπάρη, αριθμός 5, Κολωνάκι, Τ.Κ. 106 74, Αθήνα.

Η Financial Assurance Company Limited δραστηριοποιείται στην Ελλάδα μέσω ελεύθερης παροχής υπηρεσιών