Ασφάλεια Ζωής

Τα προϊόντα Ασφάλειας Zωής βοηθούν τους ασφαλισμένους να  ανταπεξέλθουν σε σημαντικές οικονομικές υποχρεώσεις όταν συμβεί το χειρότερο. Έχουμε αναπτύξει μια οικογένεια προϊόντων που παρέχει οικονομική στήριξη στην περίπτωση διάγνωσης σοβαρής ασθένειας, ατυχήματος ή θανάτου στην οικογένεια. Οι ασφαλισμένοι που πληρούν τα κριτήρια (ο πελάτης ή η οικογένειά του) λαμβάνουν ένα εφάπαξ ποσό σε περίπτωση ζημιάς που θα τους βοηθήσει να ανταποκριθούν στις οικονομικές πιέσεις που δέχονται.

Barrier gestures

Ασφάλιση Σοβαρών Ασθενειών

Η διάγνωση μιας σοβαρής ασθένειας αποτελεί τραυματική εμπειρία και μπορεί παράλληλα να συνεπάγεται σε μείωση εισοδήματος και αύξηση εξόδων. Η ανάρρωση μπορεί να διαρκέσει μήνες ή και χρόνια και μια τέτοια δυσάρεστη κατάσταση μπορεί να γίνει ακόμα χειρότερη λόγω έλλειψης χρημάτων. Η Ασφάλιση Σοβαρών Ασθενειών καταβάλει στους πελάτες σας ένα εφάπαξ ποσό έως και €50.000 σε περίπτωση διάγνωσης μιας από τις προκαθορισμένες σοβαρές ασθένειες. Οι πελάτες σας μπορούν να μείνουν ήσυχοι, επειδή γνωρίζουν ότι έχουν ολοκληρωμένη κάλυψη για ένα μεγάλο αριθμό ασθενειών, και η οικογένεια τους δεν πρόκειται να υποφέρει οικονομικά καθώς θα αναρρώνουν.

 • 7 σοβαρές ασθένειες
 • Μεταμοσχεύσεις 6 οργάνων
 • Αορτοστεφανιαία παράκαμψη (μπαϊ-πάς)
 • 10ετής διάρκεια ασφαλιστηρίου.
Doctors walking in hospital

Ασφάλιση Βαρέων Ασθενειών

Η διάγνωση καρδιακής προσβολής, εγκεφαλικού επεισοδίου ή καρκίνου είναι κάτι το δυσάρεστο, το οποίο μπορεί επίσης να οδηγήσει σε μείωση εισοδήματος καθώς και σε απροσδόκητα έξοδα. Ασθένειες όπως αυτές μπορεί να οδηγήσουν σε αυξημένες οικονομικές δυσκολίες. Η Κάλυψη Βαριάς Ασθένειας καταβάλλει στους πελάτες σας ένα εφάπαξ ποσό έως και €25.000 μετά από διάγνωση καρδιακής προσβολής, εγκεφαλικού επεισοδίου ή καρκίνου. Οι ασφαλισμένοι διαθέτουν έναν οικονομικό τρόπο για να καλύψουν τις πιο συνηθισμένες βαριές ασθένειες, ο οποίος τους εξασφαλίζει χρόνο να αναρρώσουν χωρίς  να ανησυχούν για τα οικονομικά τους.

 • Καρδιακή προσβολή
 • Καρκίνος
 • Εγκεφαλικό επεισόδιο
 • 10ετής διάρκεια ασφαλιστηρίου.
Meeting the health concerns of employees

Ασφάλιση Καρκίνου

Ο καρκίνος είναι η ασθένεια που φοβούνται πιο πολύ οι περισσότεροι άνθρωποι. Εκτός από τα αποτελέσματά του επί της υγείας, ο καρκίνος οδηγεί και σε μείωση του εισοδήματος και αύξηση των εξόδων σε μια στιγμή της ζωής τους που τους είναι πιο δύσκολο να το αντιμετωπίσουν. Η Κάλυψη Καρκίνου καταβάλλει στους πελάτες σας ένα εφάπαξ ποσό έως και €15.000 μετά τη διάγνωση. Οι πελάτες σας μπορούν να στηριχτούν στο γεγονός ότι κατά τη δύσκολη αυτή περίοδο, τόσο οι ίδιοι όσο και οι οικογένεια τους θα έχουν οικονομική υποστήριξη όταν θα τη χρειάζονται πιο πολύ.

 • Ατομική κάλυψη 
 • 10ετής διάρκεια ασφαλιστηρίου.
Woman teleconsultation

Απλή Ασφάλιση Ζωής και Παροχή Οικογενειακού Επιδόματος

Σε πολλές περιπτώσεις ο Θάνατος ενός μέλους της οικογένειας μπορεί να αποβεί μοιραίος για τις ζωές των υπολοίπων μελών της οικογένειας. Οι περισσότεροι πελάτες θέλουν να ξέρουν ότι οι εξαρτώμενοι τους θα είναι οικονομικά εξασφαλισμένοι σε περίπτωση που αποβιώσουν.    

Η Ασφάλιση Ζωής παρέχει στους πελάτες σας ένα εφάπαξ ποσό έως και €100.000 και η Παροχή Οικογενειακού Επιδόματος παρέχει ένα τακτικό μηνιαίο εισόδημα έως και €10.000 το χρόνο μέχρι το τέλος της περιόδου του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Οι ασφαλισμένοι και οι οικογένειες τους μπορούν να έχουν τη σιγουριά ότι είναι οικονομικά εξασφαλισμένοι αν συμβεί το χειρότερο. Η υποστήριξη αυτή μπορεί να βοηθήσει τις οικογένειες να σταθούν στα πόδια τους μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα και χωρίς οικονομική πίεση.

 • Ατομική κάλυψη
 • Ασφάλιση Ζωής
 • Θάνατος από ατύχημα ή ασθένεια
 • 10ετής διάρκεια ασφαλιστηρίου.
 • Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος

Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος

Ατυχήματα μπορούν να συμβούν σε οποιονδήποτε, οποτεδήποτε και οπουδήποτε – στο σπίτι, στη δουλειά ή σε διακοπές – και επομένως είναι σκόπιμο να έχει κανείς προνοήσει για την κάλυψή τους.    

Η Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος καταβάλει στους πελάτες σας ένα εφάπαξ ποσό σε περίπτωση που αυτοί (ή κάποιος από την οικογένεια τους) μείνουν μόνιμα ολικά ή μερικά ανίκανοι συνέπεια ατυχήματος.  

Οι πελάτες αποκτούν πρόσθετη οικονομική ασφάλεια όταν η οικογένεια τους τη χρειάζεται πιο πολύ. Το εφάπαξ ποσό τους βοηθά να τα βγάλουν πέρα μετά από κάποιο ατύχημα και καλύπτει βραχυπρόθεσμα έξοδα.

 • Κάλυψη για Ζευγάρια
 • Κάλυψη για Οικογένειες
 • Ευέλικτες καλύψεις και παροχές.
Μάθετε περισσότερα σχετικά με το Ασφάλεια Ζωής
 

Έτοιμοι να ξεκινήσετε?