Προστασία Εξόδων Διαβίωσης

Τα προϊόντα Προστασίας Εξόδων Διαβίωσης βοηθούν τους πελάτες να αντιμετωπίσουν τα σταθερά μηνιαία τους έξοδα όταν συμβεί κάτι απρόσμενο. Τα προϊόντα μας καλύπτουν το κόστος των μηνιαίων λογαριασμών καθώς και άλλες οικονομικές υποχρεώσεις, όπως οι καταβολές για συντάξεις, ασφαλιστήρια συμβόλαια και αποταμιευτικά προγράμματα, όταν ο πελάτης σας τεθεί σε ακούσια ανεργία ή δεν είναι σε θέση να εργαστεί.

Βασικά Χαρακτηριστικά:

  • Καλύπτεται ένα ποσοστό επί του μικτού μηνιαίου μισθού
  • Μέγιστο όριο έως και 1.000 € μηνιαίως
  • Μηνιαίο ή ετήσιο ασφάλιστρο
  • Ατύχημα και Ασθένεια
  • Νοσοκομειακή Περίθαλψη
  • Μόνιμη Ολική Ανικανότητα
  • Ακούσια ανεργία.

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων

Οι πελάτες με οικονομική επίγνωση και συνείδηση προστατεύουν το μέλλον τους επενδύοντας σε συνταξιοδοτικά, ασφαλιστικά και αποταμιευτικά προγράμματα. Τέτοιες επενδύσεις είναι δυνατόν να κινδυνέψουν εάν οι πελάτες διακόψουν την καταβολή των μηνιαίων ασφαλίστρων λόγω αδυναμίας να εργαστούν.   Η Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων συνεχίζει να αποπληρώνει τα ασφάλιστρα και τις καταβολές σε συνταξιοδοτικά  ή αποταμιευτικά προγράμματα των πελατών σε περίπτωση ακούσιας ανεργίας, ατυχήματος ή ασθένειας. Οι πελάτες σας μπορούν να αισθάνονται σίγουροι ότι οι εισφορές τους θα συνεχίζουν να καταβάλλονται και δεν θα διατρέχουν τον κίνδυνο να χάσουν το συσσωρευμένο  τους  κεφάλαιο.

Προστασία Μηνιαίων Δαπανών

Πολλοί πελάτες  θα δυσκολεύονταν να καλύψουν τις  βασικές ανάγκες της ζωής όπως τη παροχή ρεύματος, θέρμανσης και νερού, πόσο μάλλον κάποιες  πολυτέλειες  όπως για παράδειγμα το ίντερνετ, το  γυμναστήριο ή τη συνδρομητική τηλεόραση, σε περίπτωση που αδυνατούσαν να εργαστούν. Η Προστασία Μηνιαίων Δαπανών καλύπτει τους μηνιαίους λογαριασμούς των πελατών σας σε περίπτωση ακούσιας ανεργίας, ατυχήματος ή ασθένειας. Οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν τους λογαριασμούς που επιθυμούν να καλύψουν έτσι ώστε να είναι σε θέση να διατηρήσουν ένα επίπεδο οικονομικής ασφάλειας και να διασφαλίσουν  τον τρόπο ζωής τους.

Προστασία Εισοδήματος

Με τις περικοπές των αμοιβών και τη μείωση των αποταμιεύσεων στις οποίες θα μπορούσαν να στηριχτούν, πολλοί πελάτες θα δυσκολεύονταν να διατηρήσουν το κανονικό επίπεδο ζωής τους ακόμα και για μια σύντομη περίοδο χωρίς εισόδημα.  Η Ασφάλεια Εισοδήματος αποζημιώνει ένα ποσοστό του μηνιαίου μισθού των πελατών σας σε περίπτωση ακούσιας ανεργίας, ατυχήματος ή ασθένειας. Το τακτικό αυτό εισόδημα βοηθά στην ανακούφιση από το οικονομικό βάρος όταν οι πελάτες σας αδυνατούν να εργαστούν, καλύπτοντας το καθημερινό κόστος ζωής τους και δίνοντας τους τη δυνατότητα  να επικεντρωθούν στο να βρουν δουλειά ή να γίνουν καλύτερα.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το Εξόδων Διαβίωσης

Έτοιμοι να ξεκινήσετε?